Lockheed Martin Corporation

Releases

Lockheed Martin to Partner with Multiple European Companies on F-16 Training Center in Romania

FETESTI, Romania, Nov. 13, 2023 – The first European F-16 Training Center was inaugurated on Monday, Nov. 13, at the Fetești Air Base in southern Romania. Lockheed Martin (NYSE: LMT) and subcontractors, Daedalus Aviation Group, Draken International, GFD, a subsidiary of Airbus Defence and Space, and ILIAS Solutions will work as one team to provide F-16 training at the newly formed center, which is the result of unique collaboration between the Romanian Ministry of National Defence, the Romanian Air Force and the Royal Netherlands Air Force, in partnership with Lockheed Martin.

As part of the agreement, the team will be responsible to organize, schedule, operate and maintain the F-16 fighter jets provided by the Royal Netherlands Air Force (RNLAF) in support of F-16 training. More specifically, GFD and Draken will provide experienced F-16 instructor pilots with recent front-line experience flying F-16s in the U.S. Air Force and air forces throughout Europe. To further compliment the training, Daedalus will bring expertise in the European Military Airworthiness Requirements regulatory framework including Part 145, which focuses on aircraft maintenance, repair and overhaul; as well as CAMO—short for Continuous Airworthiness Management Organization—which focuses on the continuing airworthiness of aircraft. Daedalus will furthermore perform F-16 maintenance, repair and logistics activities supported by experienced Draken aircraft technicians.

To round out the training team, ILIAS Solutions will be responsible for providing integrated defense software solutions for logistics and sustainment, training management and flight scheduling.

“The F-16 continues to play a crucial role in 21st Century Security missions for the United States, Europe, NATO and allies around the world,” said OJ Sanchez, vice president and general manager, Integrated Fighter Group, Lockheed Martin. “Lockheed Martin is proud to partner with the Netherlands and Romania on this European F-16 Training Center, which will enhance mission readiness through a comprehensive F-16 training solution for Romanian pilots. The center will focus on ensuring effectiveness and safety of Romanians flying and operating F-16 fighter jets and could eventually expand to include training for other nations.

“Together, with our partners from Daedalus, Draken, GFD and ILIAS, we’re providing world-class training to enhance mission readiness and ensure safety of Romanians flying and operating F-16 fighter jets," he added. 

As part of the agreement between the Netherlands and Lockheed Martin, the RNLAF will continue to own the aircraft and maintain sovereign rights.

About the F-16

The F-16 is a strategic and valuable choice for many customers around the world seeking advanced fighter aircraft capabilities, regional and worldwide partnerships, and affordable lifecycle costs. More than 3,100 F-16s are operating today in 25 countries. The F-16 has flown an estimated 19.5 million flight hours and at least 13 million sorties. Today’s latest version, the Block 70/72, offers unparalleled capabilities and will be flown by six countries and counting.

About Lockheed Martin

Headquartered in Bethesda, Maryland, Lockheed Martin Corporation is a global security and aerospace company that employs approximately 116,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainment of advanced technology systems, products and services.

Please follow @LMNews on X for the latest announcements and news across the corporation.

 

Lockheed Martin va colabora cu mai multe companii europene în cadrul centrului de instruire pentru F-16 din România

FETEŞTI, România, 13 Noiembrie, 2023 – Primul Centru de Instruire European pentru F-16 a fost inaugurat luni, 13 Nov., la Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță” din Fetești.

Lockheed Martin (NYSE: LMT) și subcontractanții săi Daedalus Aviation Group, Draken International, GFD - o filială a companiei Airbus Defence and Space, și ILIAS Solutions vor forma o echipă pentru a asigura instruirea pentru operarea avioanelor F-16 în cadrul noului centru. Acesta este rezultatul unei colaborări speciale între Ministerul Apărării Naționale din România, Forțele Aeriene Române și Forțele Aeriene Regale ale Țărilor de Jos, în parteneriat cu Lockheed Martin.

Ca parte a acestui acord, echipa va fi responsabilă de organizarea, programarea, operarea și întreținerea avioanelor de luptă F-16 furnizate de Forțele Aeriene Regale ale Țărilor de Jos (RNLAF) în vederea susținerii instruirii pentru operarea F-16. Mai exact, GFD și Draken vor furniza piloți instructori experimentați de avioane F-16, cu experiențe recente în prima linie de luptă, care au pilotat F-16 în cadrul Forțelor Aeriene ale SUA și al altor forțe aeriene din întreaga Europă. În completarea pregătirii, Daedalus își va aduce expertiza sa în ceea ce privește cadrul de reglementare al cerințelor europene de navigabilitate militară, inclusiv Part 145, care se concentrează pe întreținerea, repararea și revizia aeronavelor, precum și CAMO - Continuous Airworthiness Management Organization - care se concentrează pe navigabilitatea continuă a aeronavelor. În plus, Daedalus va efectua activități de întreținere, reparații și logistică pentru F-16 cu sprijinul tehnicienilor de aeronave experimentați ai Draken.

Completând echipa de instruire, ILIAS Solutions va fi responsabilă pentru furnizarea de soluții software integrate de apărare pentru logistică și întreținere, gestionarea instruirii și programarea zborurilor.

"F-16 continuă să joace un rol crucial în misiunile de securitate ale secolului XXI pentru Statele Unite, Europa, NATO și aliații din întreaga lume", a declarat OJ Sanchez, vicepreședinte și director general al Grupului de Luptă Integrat al Lockheed Martin. "Lockheed Martin este mândru să fie partenerul Regatului Țărilor de Jos și al României pentru acest centru european de instruire pentru F-16, care va spori capabilitățile pentru misiuni printr-o soluție completă de training pentru piloții români. Centrul se va concentra pe asigurarea eficacității și siguranței românilor care pilotează și operează avioane de luptă F-16 și eventual s-ar putea extinde pentru a include servicii pregătire și pentru alte națiuni.

"Împreună cu partenerii noștri de la Daedalus, Draken, GFD și ILIAS, oferim instruire de clasă mondială pentru a spori pregătirea pentru misiune și pentru a asigura siguranța românilor care zboară și operează avioane de luptă F-16", a adăugat el.

Ca parte a acordului dintre Regatul Țărilor de Jos și Lockheed Martin, RNLAF va continua să fie proprietarul aeronavelor și își va păstra drepturile suverane asupra lor.

Despre F-16

F-16 este o alegere strategică și valoroasă pentru mulți clienți din întreaga lume care își doresc capabilități avansate de aviație de luptă, parteneriate regionale și mondiale și costuri accesibile pe durata ciclului de viață. În prezent, peste 3.100 de avioane F-16 operează în 25 de țări. F-16 a efectuat aproximativ 19,5 milioane de ore de zbor și peste 13 milioane de misiuni. Cea mai recentă versiune, Block 70/72, oferă capabilități de excepție și va fi utilizată de cel puțin șase țări.

Despre Lockheed Martin

Cu sediul în Bethesda, statul Maryland, Lockheed Martin Corporation este o companie internațională din industria aerospațială și de securitate, cu aproximativ 116.000 angajați în întreaga lume, specializată în cercetarea, proiectarea, dezvoltarea, producția, integrarea și întreținerea de sisteme, produse și servicii tehnologice avansate.

Urmăriți @LMNews și @LMEuropeNews on X pentru cele mai noi știri despre Lockheed Martin.

 

Ministry of National Defence Press Release, Nov. 7, 2023:  The first five aircraft of the European F-16 Training Center landed in Fetesti

 

For further information: Liz Lutz, +1 817-223-4752; liz.lutz@lmco.com Alexandru Alexe, +40-729-851-969; alexandru.alexe@cook-comm.com Daliana Bărbuică, +40-727-370-325; daliana.barbuica@cook-comm.com