Lockheed Martin Corporation

Releases

Lockheed Martin Announces Successful Flight of First Slovakian F-16 Block 70 Aircraft
  • Slovakia F-16 Block 70 First Flight Video (click to download)
    Slovakia F-16 Block 70 First Flight Video (click to download)

GREENVILLE, S.C, Sept. 30, 2023 – Lockheed Martin [NYSE: LMT] today announced the successful flight of the first Slovakian F-16 Block 70. 

The flight occurred Sept. 29 at 9:30 a.m. EST at Lockheed Martin’s production facility in Greenville, South Carolina, with test pilot Ryan ‘Cujo’ Blake successfully conducting multiple system tests to validate performance and supersonic capabilities during the flight.

Slovakia will be the first European country to receive the F-16 Block 70.

“The Slovak Air Force is taking significant steps forward with the capabilities of the F-16,” said OJ Sanchez, vice president and general manager, Integrated Fighter Group, Lockheed Martin. “The integration of this proven platform will allow the Slovak Air Force to effectively safeguard its borders and partner with allies across Europe, NATO and the world.”

This F-16 Block 70 jet is the first of 14 to be delivered to Slovakia. The country signed its Letter of Offer and Acceptance (LOA) for 14 F-16s in December 2018.

“The F-16 Block 70 offers allies and partners advanced 21st Century Security capabilities, affordable operating and lifecycle costs, and strategic partnership opportunities,” added Sanchez. “It’s a state-of-the-art fighter aircraft system that our Greenville, South Carolina, team is proud to build. The production line in Greenville is a national security asset, providing F-16 fighter capabilities to allies around the world, like Slovakia, who will rely on this platform for peacekeeping within their own borders and those of their partners.”

Six countries have selected Block 70/72 aircraft. In addition to the current official backlog of 126 jets, Jordan last year signed an LOA for 12 jets and Bulgaria signed an LOA for an additional eight jets. Once these are finalized, the backlog will increase to 146.

Click here for video and photo of the flight.

About the F-16

The F-16 is a strategic and valuable choice for many customers around the world seeking advanced fighter aircraft capabilities, regional and worldwide partnerships, and affordable lifecycle costs. More than 3,100 F-16s are operating today in 25 countries. The F-16 has flown an estimated 19.5 million flight hours and at least 13 million sorties. Today’s latest version, the Block 70/72, offers unparalleled capabilities and will be flown by six countries and counting.

About Lockheed Martin

Headquartered in Bethesda, Maryland, Lockheed Martin Corporation is a global security and aerospace company that employs approximately 116,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainment of advanced technology systems, products and services.

Please follow @LMNews on X for the latest announcements and news across the corporation.

 

Spoločnosť Lockheed Martin oznámila úspešný let prvého slovenského lietadla F-16 Block 70

GREENVILLE, S.C, 30 septembra, 2023 – Lockheed Martin [NYSE: LMT] dnes oznámil úspešný let prvého slovenského lietadla F-16 Block 70.

Let sa uskutočnil X. septembra o 9:30 EST vo výrobnom závode spoločnosti Lockheed Martin v Greenville v Južnej Karolíne, pričom testovací pilot Ryan "Cujo" Blake počas letu úspešne vykonal viaceré systémové testy na overenie výkonnosti a nadzvukových schopností.

Slovensko bude prvou európskou krajinou, ktorá dostane F-16 Block 70.

"Slovenské vzdušné sily robia vďaka schopnostiam F-16 kroky vpred v hodnote desiatok rokov," povedal OJ Sanchez, viceprezident a generálny riaditeľ integrovanej skupiny stíhačiek spoločnosti Lockheed Martin. "Integrácia tejto osvedčenej a výkonnej platformy umožní slovenským vzdušným silám efektívne chrániť svoje hranice a spolupracovať so spojencami v Európe, NATO a vo svete. Flotila F-16 zároveň buduje desaťročia trvajúce strategické vzťahy so Spojenými štátmi a spojencami."

Toto stíhacie lietadlo F-16 Block 70 je prvé zo 14, ktoré budú dodané na Slovensko. Slovensko podpísalo Letter of Offer and Acceptance (LOA) na 14 F-16 v decembri 2018.

"F-16 Block 70 ponúka spojencom a partnerom pokročilé bezpečnostné spôsobilosti 21. storočia, prijateľné prevádzkové náklady a náklady na životný cyklus a možnosti strategického partnerstva," dodal Sanchez. "Je to osvedčený, najmodernejší systém stíhacieho lietadla, na ktorého výrobu je náš tím v Greenville v Južnej Karolíne hrdý. Výrobná linka v Greenville je prínosom pre národnú bezpečnosť, pretože poskytuje kapacity stíhačiek F-16 spojencom na celom svete, ako napríklad Slovensku, ktorí sa budú spoliehať na túto platformu pri udržiavaní mieru v rámci svojich vlastných hraníc a hraníc svojich partnerov."

Šesť krajín si vybralo lietadlá Block 70/72. Okrem súčasného oficiálneho počtu 126 lietadiel Jordánsko minulý rok podpísalo LOA na 12 lietadiel a Bulharsko podpísalo LOA na ďalších osem lietadiel pre svoju flotilu. Po ich dokončení sa počet nevybavených lietadiel zvýši na 146.

Kliknite sem pre video a fotografie z letu.

O lietadle F-16

F-16 je strategickou a cennou voľbou pre mnohých zákazníkov na celom svete, ktorí hľadajú pokročilé schopnosti stíhacích lietadiel, regionálne a celosvetové partnerstvá a prijateľné náklady počas životného cyklu. V súčasnosti je v prevádzke viac ako 3 100 lietadiel F-16 v 25 krajinách. F-16 nalietali podľa odhadov 19,5 milióna letových hodín a najmenej 13 miliónov vzletov. Dnešná najnovšia verzia, Block 70/72, ponúka bezkonkurenčné schopnosti a bude ju používať najmenej šesť krajín.

O spoločnosti Lockheed Martin

Spoločnosť Lockheed Martin Corporation so sídlom v Bethesde v štáte Maryland je globálna bezpečnostná a letecká spoločnosť, ktorá zamestnáva približne 116 000 ľudí na celom svete a zaoberá sa najmä výskumom, návrhom, vývojom, výrobou, integráciou a údržbou pokročilých technologických systémov, produktov a služieb.

Sledujte @LMNews na X, kde nájdete najnovšie oznámenia a novinky z celej korporácie.

For further information: Alex Curry, Lockheed Martin (864-966-9036, alexander.s.curry@lmco.com) Liz Lutz, Lockheed Martin (817-223-4752, liz.lutz@lmco.com)